ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο

Οι αριθμοί 0 έως 10