Διαδικασία πρόσβασης στα υλικά

Διαδικασία πρόσβασης στα υλικά
Οι κωδικοί Χρήστη (Username) και Συνθηματικού πρόσβασης (Password) για τα υλικά των τάξεων είναι διαφορετικοί. Με τους κωδικούς της Α ΄    τάξης δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα υλικά της Β ΄   τάξης και αντίστροφα.
Από τεχνολογικής άποψης, τα υλικά εμφανίζονται σε όλους του τύπους των μέσων δημοσίευσης (PCs, Laptops, tablets, phones). Για τα διαδραστικά υλικά, χρειάζεστε, κατά προτίμηση, διαδραστικό πίνακα ή προβολέα, υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.