ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο

Δείγματα υλικού Α΄ τάξης                    Δείγματα υλικού Β΄ τάξης                  Δείγματα υλικού Νηπιαγωγείου

N
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Β ́ Δημοτικού.
N
Απευθυνόμαστε σε εκπαιδευτικούς της τάξης που εμπνέονται από τις αρχές της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, αλλά και σε γονείς που ασχολούνται ενεργά με την εκπαίδευση των παιδιών τους.
N
Οι προτάσεις μας εντάσσονται στο ισχύον επίσημο πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά (επικαιροποίηση 2014) και εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διεθνείς διδακτικές πρακτικές.
N
Τα διδακτικά υλικά όλης της σειράς συντάσσονται από τους ίδιους εκπαιδευτικούς – συγγραφείς, έχουν σαφή δομή κι έχουν δοκιμαστεί στην εκπαιδευτική πράξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

4 + 5 =