ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο

Οι αριθμοί 1 έως 10