ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο

ΜΟΤΙΒΑ – ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΕΣ – ΙΣΟΤΗΤΕΣ / ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ