Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Στην ομάδα συγγραφής, σύνταξης και έκδοσης των διδακτικών υλικών Μαθηματικά με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο, συμμετέχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί.

Οδυσσέας Παπαθανασίου. Δάσκαλος με 10ετή διδακτική εμπειρία στις τάξεις Α΄και Β΄ Δημοτικού, πρ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ, Σύμβουλος εκπ/σης και Συντονιστής ελληνόγλωσσης εκπ/σης στις Σκανδιναβικές χώρες. Σπουδές στο περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων (Πανεπιστήμιο Ουψάλας, Ph. Licentιate, 1992).
email: odysseas1@gmail.com

Δημήτριος Παπαθανασίου. Δάσκαλος, πρ. Σχολικός σύμβουλος ΠΕ, με σπουδές εξειδίκευσης στις νέες τεχνολογίες και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, (ΕΑΠ).
email: delinogr@gmail.com

Δέσποινα Σπύρου. Δασκάλα με 20ετή διδακτική εμπειρία στις τάξεις Α΄ και Β΄ Δημοτικού και συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων του Π.Ι.   email: despoinas@gmail.com