Εγγραφή χρηστών

Εγγραφή χρηστών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα διδακτικά υλικά του Σπορίκου χρειάζεστε κωδικούς πρόσβασης που θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού προηγουμένως συμπληρώσετε και υποβάλετε τη σχετική φόρμα, εδώ.
Για το σχολικό έτος 2021 – 2022 χορηγούνται κωδικοί μόνο σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Α και τη Β τάξη του δημοτικού και σε νηπιαγωγούς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και με τις συνθήκες που περιγράφονται στους Όρους χρήσης των υλικών.

www.sporikos.com