ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο

Μετρήσεις