(Μ) Διαστάσεις γεωμετρικών σωμάτων (Μήκος, Πλάτος, Ύψος)