(Γ) Στοιχεία και ιδιότητες επίπ. γεωμ. σχημάτων - Κατασκευές