(Αρ) Ανάλυση του οχτώ (8) με τη μηχανή τυχαίας μοιρασιάς