(Αρ) Ανάλυση του πέντε (5) με τη μηχανή τυχαίας μοιρασιάς