(Αρ) Ανάλυση του δέκα (10) με τη μηχανή τυχαίας μοιρασιάς