(Αρ) Ανάλυση αριθμών 0-9 σε άθροισμα δύο προσθετέων (α = β + ... )