(Αρ) Kαταμέτρηση και πρόσθεση αριθμών στην αριθμογραμμή 0 - 20.