(ΑΡ) Πρόσθεση με 2 - 5 προσθετέους - Δυάδες, τριάδες, τετράδες και πεντάδες