(Αρ) Οι αριθμοί στον κάθετο άβακα (Μονάδες, Δεκάδες, Εκατοντάδες)